VĂN HÓA CÔNG TY

RITAVÕ luôn trao quyền sáng tạo và phấn đấu công bằng cho tất cả nhân viên của mình nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ với từng cá nhân trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống để giúp mỗi cá nhân không chỉ thực hiện trách nhiệm trong công ty mà còn dành thời gian với gia đình của họ. RITAVÕ luôn hướng tất cả mọi thành viên của mình đến một nếp sống và làm việc có tính kỷ luật mà vẫn đảm bảo tốt nhất đời sống tinh thần cho từng cá nhân, phát huy sức sáng tạo và cống hiến hết mình vì tập thể chung là Ngôi nhà RITAVÕ.RITAVÕ cũng khuyến khích nhân viên, đối tác và khách hàng của minh sử dụng văn hóa giao

 tiếp mở để tất cả cùng hướng đến những lợi ích dài lâu.


ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

RITAVÕ luôn nhận thức được rằng nguồn nhân lực là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi luôn chú trọng hàng đầu trong cách tổ chức và quản lý bộ máy nhân sự. Chúng tôi rèn luyện cho nhân viên của mình sự chủ động và sáng tạo trong công việc nhằm đạt kết quả tốt nhất.  Đến nay, RITAVÕ đã có hơn 1.000 nhân viên trên cả nước, tất cả đội ngũ nhân viên kinh doanh và tư vấn viên đều có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà RITAVÕ đang hoạt động. 

Với hơn 1.000 nhân viên năng động và đầy tâm huyết, chúng tôi tin rằng sẽ hoàn thành tốt

 lời cam kết của mình với đối tác và khách hàng.
Nguồn: Rita Võ

Nguồn RITAVÕ