Thông tin liên hệ về Dự án: 

  • Địa chỉ: 327 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
  • Hotline: 1800 1246 
  • Email: project@ritavo.com